Plusmiddag hb-kinderen 5-8 jaar

De diepere dinsdag

DE HELE MIDDAG!
Ik zie een grote behoefte aan clubjes, opvang, begeleiding en diepgang bij hoogbegaafde kinderen die wat langer dan een uurtje duren en waarbij de kinderen elkaar en zichzelf op dieper niveau leren kennen. Ook ouders kunnen het wel gebruiken om hun kind(eren) wat langer onder de pannen te hebben bij iets leerzaams maar ook iets ontspannends. Je kunt ze van een uur gymnastiek, naar een vreemde-taalcursus, naar een half uur vioolles slepen en elke dag nieuwe inspiratie bieden. Natuurlijk, dat heb je ervoor over, want deze kinderen gaan stralen van nieuwe ervaringen. Ze gaan vliegen van door de leerkuil heen gegaan te zijn. En ze leren het beste spelenderwijs met hun intensiteit om te gaan.

Naast al deze behoeftes aan inspiratie en ervaring hebben ze ook nog een grote aandachtsbehoefte. Zelf tot rust komen is soms een uitdaging voor ze. Sommige kinderen zouden wel wat meer in contact met hun lichaam kunnen komen.
Hoe fijn zou het zijn als je kind wat langer achtereen met een klein groepje ontwikkelingsgelijken kan zijn en van school naar studio en huiskamer wordt begeleid en je je kind pas om 17:30 moe maar voldaan en ontspannen hoeft op te halen?

MIJN EIGEN(V)AARDIGHEDEN
Omdat ik zelf hoogbegaafd ben
en een kind (6) heb met (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid,
tientallen boeken heb gelezen over (u)hb en
enkele modules Specialist Hoogbegaafdheid bij WijsSein heb gevolgd,
denk ik – met mijn vreselijk kritische, perfectionistische innerlijke stem altijd op de achtergrond –
te kunnen zeggen dat ik wekelijks een mooie middag kan bieden aan hoogbegaafde kinderen die rond de leeftijd van mijn eigen kind zijn. Ook aan uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, maar dat moet de praktijk nog uitwijzen. Vooral omdat ik daar minder mee in aanraking kom (uiteraard) én iets wat overduidelijk is binnen (u)hb: iedereen is verschillend, tot in de extremen.

En bij een ‘mooie middag’ hoort voor hoogbegaafde kinderen vind ik: diepgang, ontspanning, echte verbinding met anderen, het lichaam ervaren, opgaan in een mooi verhaal, filosoferen, vrij zijn, intens mogen zijn en op niveau kunnen praten en spelen met elkaar.

Dit met een authentieke begeleidster die intens van kinderen geniet, eerlijk zal zijn, gevoelig is en ook duidelijk en rechtvaardig. Mijn openheid is hopelijk een voorbeeld en mogelijk zal ik ook regelmatig het slechte voorbeeld geven. ‘Wie ben ik en wat wil ik’, blijft voor mij ook een zoektocht. Niets is niet leerzaam en alles mag er zijn.

Ik ben hoogbewust, heb veel meditatie-uren doorgebracht, ben een yogi en hyperactieve beweger (ADHD:), hoogsensitief, kortom: ik heb veel geleerd en veel te leren. En hiermee ook veel te bieden aan deze kinderen, die ik misschien beter kan begrijpen dan een “niet-hb’er”.

EEN HOUVAST EN EEN RELEASE
De middag heeft een duidelijke structuur (zie hieronder) en we zoeken boeken op die alleen ons interesseren…. En we zoeken verhalen op waarvan we samen kunnen leren…. En bewegingen die ons inspireren….
Deze kinderen kunnen zo zoeken naar wie ze zijn. Wij, hoogbegaafden, niet alleen intelligent maar ook zo kleurrijk, kunnen zo cognitief, rationeel, met het verstand, analytisch de wereld willen begrijpen. Niets mis met een beetje diep nadenken. Maar kun je ook diep voelen? Of kun je ontspannen? Kun je zonder zorgen iemand anders bij je in de buurt voelen? Kun je genieten van wat is? Kun je laten zijn, wat niet leuk is? Mag je boosheid gewoon voelen? Gebeurt er iets ergs als je iets voelt? Hoe kom je dichter bij jezelf?
(NB: de stijlbreuk van ‘ze’, naar ‘we’, naar ‘je’ was bewust om ook jou aan te spreken. Is het gelukt?)

Graag ga ik dat met een eerste groep onderzoeken. Misschien komt er wel iets heel anders uit. Mijn concept en structuur is onze houvast, maar onvermijdelijk zullen we betere ideeën krijgen, samen iets ontwikkelen of zullen heel andere dingen loskomen. Mijn eerste groep wil ik dan ook een korting geven, in de hoop dat ik 6 kinderen, 6 maanden mag laten onderzoeken wat ze het liefste willen. Als geen ander weet ik hoe heerlijk het is een goede balans te hebben tussen verstand en gevoel, cognitief werk en pure lichamelijkheid, ratio en intuïtie. Ik ben dankbaar dat ik dit via mijn rijke dans- en beweegachtergrond en al mijn mooie psychotherapieën heb mogen ontwikkelen. Nu geef ik dat graag door. Komt jouw kind met mij op zoek naar diepgang, ontspanning, zelf Zijn?

STRUCTUUR
Start in de studio:
14:00/14:15 Acclimatiseren, schoenen uit, regels, wat drinken, kringgesprek
14:45 Touch Moves bewegings- en samenwerkingsspellen
15:45 Leren mediteren. Afsluiting met een fantasieverhaal
16:00 Dan met jas en schoenen naar de serre/huiskamer: ‘De boekenkast’ (op de bank lekker lezen en kijken of aan tafel tekenen en kletsen).
Intussen 1 á 2 stuks fruit eten en thee/water drinken.
16:30 Op de grote bank: Voorlezen van een filosofisch verhaal, nabespreking met vragen.
17.00 In de achtertuin met elk soort weer: Vrij spelen.
17:30 Opgehaald worden. Proberen te stoppen met spelen (papa of mama iets laten zien als je dat wilt en samen met je ouder(s) iets opruimen.)

We hebben maar 3 regels: Fluisteren en liegen mag niet en we luisteren zo goed mogelijk naar elkaar.

PRAKTISCH
De plusmiddag is inclusief transfer van de scholen: Michaël (door Karina) of Regenboog (door echtgenoot Ivar) naar de studio om 14.00 . Inclusief drinken, fruit en materialen zoals boeken.
Je hoeft niets mee te nemen, tenzij je iets wilt laten zien of je eigen boek(en) wilt gebruiken.
Tussen 17.15 en 17.45 ophalen via de carport-ingang (we spelen dan in de achtertuin).
De transfer geschiedt op basis van vriendschappelijk vertrouwen. Uiteraard is er een bedrijfsverzekering afgesloten en een EHBO-cursus gevolgd. Echter de verplaatsing in de auto of lopend over de straat is op eigen risico. Ik neem alle voorzorgsmaatregelen (zoals autostoeltjes of hand-in-hand lopen) voor een veilig verloop hiervan.

WANNEER
Elke dinsdag, ook in overleg in de meeste vakanties (op dezelfde tijden).
Behalve bij ziekte (bijna nooit) of op een feestdag.
Ongeveer in juli, hebben we in overleg 4 weken pauze. Je krijgt ieder jaar dus minimaal 44 tot maximaal 48 weken.
We starten op 5 oktober 2021. Je betaalt eerst voor 6 maanden: oktober t/m maart en april t/m september. Mogelijk is het om in 2 termijnen te betalen steeds voor 3 maanden; na 2 maanden de volgende helft. Als je kind later begint, wordt de twéede termijn naar rato aangepast.
Na twee kalendermaanden proberen (geef het ca.8 keer een kans) kun je steeds 4 weken van te voren opzeggen. Je kind is uiteraard niet verplicht de laatste 4 weken af te maken.
Na 5 maanden ontvang je een nieuwe factuur voor 1 of 2 termijnen voor de volgende 6 maanden.

KOSTEN:
Als je het omrekent, kom je uit op ca.9 euro per uur. Dat is een wat duurdere ‘BSO’, echter het ís geen Naschoolse opvang. Het is een coaching, mét een zgn ‘Touch moves’-les, 2x voorlezen, meditatieles, constante begeleiding in een groep van max.7 kinderen (6 plus mijn dochter) en filosofisch- of psychologisch georiënteerde coaching via verhalen en gesprekken.
740,- per 6 maanden of 375,- per 3 maanden. Vanaf 5 oktober dit eerste half jaar 30% korting, dus maar 495 euro! Zo kan ik met het liefst 5 tot 7 kinderen echt als gróep beginnen om elkaar snel beter te leren kennen.
Tot 425 euro per jaar wordt vergoed via het jeugdfonds sport en cultuur. De leerkracht kan als intermediair fungeren om dit aan te vragen. Geef duidelijk aan dat het noodzaak is voor het kind, en ook voor de ouder om ontlast te worden. Als er geen pgb is of contact met Unita, is het toch het proberen waard. Neem deze ouderkaart mee naar de juf of meester:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/. Het valt onder cultuur: De les met expressie en beweging valt namelijk onder ballet en theater, filosofie en meditatie onder cultuur.
Mocht het niet vergoed worden via het jeugdfonds, dan weet de leerkracht, i.b’er of andere hb-begeleider mogelijk een andere weg omdat er speciale behoeften zijn.

STARTEN
Uiteraard mag 1 van de ouders op de eerste héle dinsdagmiddag (of een deel of 5 minuten, als dat voldoende is) bijwonen. Er is dan helaas geen ruimte voor de ouder om vragen te stellen omdat alle aandacht naar de kinderen gaat. Voor de aanmelding en na de eerste dag kan natuurlijk alles besproken worden. Ook ikzelf onderzoek na de eerste dag en na 8 weken of het kind wel echt in de groep zal passen. Hoogstwaarschijnlijk merk je het zelf aan je kind. Als het echt ontspanning en plezier heeft, moet het zeker blijven!

VOOR WIE?
Hier zijn 5 gedramatiseerde voorbeelden van fictieve persona om te duiden wat voor kinderen hier onder andere baat bij zullen hebben.