Algemene voorwaarden

Over meedoen:
We beginnen op tijd: kom 10 minuten eerder dan de les begint. Voor de kinderballetlessen is een knotje in het haar van de meisjes verplicht, dit kost samen met omkleden meestal meer dan 10 minuten.
Huisregels: ajb geen eten in De Kleine Studio en niet met straatschoenen op de witte vloer .
Ophalen kinderen: kom 10 minuten van te voren naar de studio. Bij elke les mag de ophaler de laatste 5 á 10 minuten van de les meekijken.
Verkoop kleding: BalletYogaFysio heeft geschikte dans- en yoga kleding voor haar lessen. Loop gerust de serre binnen via de zijdeur om de balletpakjes te bekijken.
Spullen mogen voor of na een les worden afgerekend, evt. via een tikkie. Meer bekijken, heb je vragen en/of wil je passen? Maak een afspraak of kom op maandag 15.30 of 19:15 of woensdag om 15:15.

Over betalen:
Automatisch akkoord: Met de aankoop van een les(senblok) ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Let op bijv. opzegtermijn en andere voorwaarden en huisregels.
Proefles: volwassenen en kinderen kunnen met het betalen van 1 ‘losse les’ twee van te voren ingeplande proeflessen volgen. Een proefles is te boeken in de agenda en op vaste aangeboden data zijn ze voor kinderen gratis.
Losse les: Een losse les volgen is altijd mogelijk. Uitzondering: als de les op maandag in De Kleine Studio al vol ‘ligt’.
Kinderen 1e keer 22 lessen: vanwege opbouw en leercurve kan pas na 22 lessen worden opgezegd. (Iedere 22 en daarna iedere 11 lessen kan dit 4 weken van te voren, dus let goed op de datum waarop dat nog kan.)
In dit halve jaar kan uw kind ballet dan echt leren kennen. Voor de samenwerking in ballet en bij Touch Moves is het daarnaast prettig een niet te snel wisselende samenstelling te hebben.
Tussentijds instappen in een cursus: Wil je de gereduceerde abonnementsprijs, maar is het blok al begonnen? App Karina 0644361209 voor een tikkie voor de resterende lessen van de lopende 10 of 11 lessen plus het volgende blok. Hierna geldt de gewone opzegtermijn van 4 weken.
Automatisch een plek in het volgende blok. Iedere 22 lessen (kinderen) of 10 lessen (volwassenen) wordt verlengd, zodat je je plek in de les behoudt.
Bij NUL gemiste lessen van een cursus krijg je twée lessen korting op je volgende cursus! Ook als je meer dan de helft van de lessen hebt gemist.

Over opzeggen:
Opzeggen: Een lessenblok van 10 of 11 lessen opzeggen kan 4 weken van te voren via e-mail, waarna je een bevestiging van ontvangst krijgt (uiterlijk binnen 1 werkweek).
Bij opzegging na deze termijn ben je verplicht de volgende serie te voldoen. Een andere deelnemer i.p.v. de opzegger aandragen (dus op andere naam zetten) is meestal mogelijk.
Bij tijdig opzeggen van het volgende 11 lessenblok, terwijl je al 22 lessen had betaald, krijg je binnen 4 weken de resterende 11 lessen terug.
Annuleren: Bij geboekte of mondeling afgesproken losse lessen en privélessen kun je 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Bij een abonnement of cursuskaart kun je helaas geen restitutie krijgen voor een afgezegde of gemiste les. Bij meer gemiste dan gevolgde lessen in 1 cursus krijg je 2 lessen korting op je volgende cursus.
Restitutie: Lesgeldrestitutie is meestal helaas niet mogelijk.

 • Bij noodgevallen, zoals langdurige ziekte, houd je het lesgeld te goed voor een andere cursus.
 • Niet volmaken van 22 en steeds daarna 11 lessen (bij volwassenen steeds 10 lessen), foutjes in planning/vakanties van deelnemers en te laat opzeggen, zal achteraf niet worden vergoed. De betalingsverplichting voor een evt. volgend blok blijft bij te laat opzeggen van kracht.
 • Als je voor aanvang van de betaling aangeeft dat je gedeeltelijk bijv. op vakantie bent, worden die lessen van te voren van de prijs afgetrokken.
  Afmelden voor 1 les : met een abonnement of cursuskaart heb je automatisch een plek gereserveerd in de agenda. Als je niet kunt komen kun je hier jezelf afmelden, zodat er plek vrijkomt voor mensen op de wachtlijst. Tot nu toe is het ook mogelijk gewoon af te melden in een privébericht (niet in de groep ajb).

  Over genieten:
  Weet je niet zeker of het wat voor je is? kom gewoon meedoen, dan kun je het ervaren. Voor de andere kinderen en volwassenen in de les voelt het minder veilig als er iemand aan de kant zit om te kijken, daarom heel graag meedoen.
  Eerste les kinderen: Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die het spannend vinden en/of voor het eerst komen vaak beter floreren als de ouder toch met de andere ouders mee de studio verlaat. Meestal lukt het om samen zorg te dragen voor een goed afscheid, een veilig gevoel bij de juf en een rustig verloop van de spannende, nieuwe les. En anders overleggen we natuurlijk even. Als je weet dat het je kind juist helpt om de eerste 5 minuten of de hele tijd bij de les te zitten, zeker doen.
  Houd je aan wat de docent zegt: mits dat is t.b.v. ieders veiligheid, je gezondheid en een prettig verloop/organisatie van een les.
  Kies voor je gezondheid: je bent nooit verplicht een oefening te doen. Je komt voor jezelf 🙂
  Deel je blessures en zorgen. Meedoen is op eigen risico, maar ik denk graag met je mee. Liefst voor de les of na de les wat uitgebreider. Tijdens de les kijk ik dan extra goed mee voor een gezonde beoefening.
  Heel veel plezier met je lessen!